جلسه موشها
۱۳۹۴/۰۹/۲۳
مدیر خوب، بد، عالی
۱۳۹۴/۰۹/۲۳

همیشه 5 عامل مهم و حیاتی وجود دارد که در جنگ ها برای کسب پیروزی ضروری هستند:
1-کسی جنگ را می برد که بداند چه موقع حمله کند و چه موقع نه.
2-کسی جنگ را می برد که بداند چگونه با نیروهای زیردست و بالادست تعامل و همکاری داشته باشد.(مدیریت منابع انسانی)
3-کسی جنگ را می برد که با تمام نیروهای تحت امر خویش به یک روش صحیح و مهربانانه رفتار کند.(رهبری سازمانی)
4-کسی جنگ را می برد که خود و نیروهایش آماده و منتظر یک اشتباه از شرایط غیرآماده دشمن باشد تا بتواند استراتژی جنگ خاموش در بازاریابی را اجرا کند
5-کسی جنگ را می برد که توانایی های نظامی دارد و از هرگونه دخالت خارجی در اهداف و استراتژیهای ارتش (سازمان) جلوگیری کند.(چشم انداز و هدفمند بودن سازمان باعث افزایش انگیزش در سازمان خواهد شد)
کامیاب باشید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *