قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس
خانه / تلفن های ضروری

تلفن های ضروری

عنوان تلفن ایمیل / سایت
مرکز تهران غرب ۰۲۱-۴۴۷۰۴۵۷۰ http://teh-gharb.pnu.ac.ir
مرکز همدان ۰۸۱۳۲۵۴۶۸۴۱-۳ http://hamedan.hp.pnu.ac.ir
خانم کاتبی, خانم قیاسی همدان ۰۸۱۳۲۵۴۶۸۱۰
دکتر محمد محمودی میمند ۰۹۱۲۱۲۵۶۸۹۲ drmahmoudim@yahoo.com
دکتر محمد تقی امینی ۰۹۱۲۱۴۳۵۸۲۲ m_amini@pnu.ac.ir
دکتر محمد مهدی پرهیزگار ۰۹۱۲۲۱۸۶۴۳۴ parhizgar@pnu.ac.ir
دکتر حبیب الله دانایی ۰۹۱۲۷۱۱۷۳۴۵ h.danaei@live.com
دکتر اوژن کریمی ۰۹۱۲۵۴۰۳۸۱۱ karimi_o@gmail.com
دکتر میرزا حسن حسینی ۰۹۱۲۶۳۵۱۴۵۰ lr_hosseini@yahoo.com
دکتر علی اکبر جوکار ۰۹۱۲۵۳۷۷۲۰۵ aliakbar.jowkar@yahoo.com
دکتر علی اکبر ربیعی ۰۹۱۲۱۲۰۱۱۲۴ alirabiee@csr.ir
دکتر بهروز لاری سمنانی ۰۹۱۲۷۶۸۵۹۶۷ lari7@gmail.com
دکتر سید محمد میرمحمدی ۰۹۱۲۱۰۹۷۸۳۱ smhmz2005@yahoo.com
دکتر فاطمه عیدی ۰۹۱۲۵۲۶۱۹۶۶ eidi50@yahoo.com
دکتر عباس خدابخش ۰۹۱۲۷۹۷۹۶۰۹ khodab@gmail.com
دکتر عبدالله پور ۰۹۱۲۶۰۱۵۱۰۲ abdullahpour@yahoo.com
دکتر بختیاری ۰۹۱۲۱۲۴۶۲۵۵
دکتر محبی همدان ۰۹۱۲۳۲۷۴۳۸۴
دکتر عقیقی ۰۹۱۸۱۱۱۱۳۲۰
دکتر مرادی ۰۹۱۸۳۵۳۰۲۹۰

 

قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپس