وردپرس

.بلاگ نوشته ها

نکته سنج باشید نه بی توجه!

نکته سنج باشید نه بی توجه!
دیدگاه‌ها برای نکته سنج باشید نه بی توجه! بسته هستند

مدیران همدل و نکته سنج خوب به حرف های دیگران گوش می کنند سپس می گویند:
درست میگی! اما میتونی از زاویه دیگه ای هم به این موضوع نگاه کنی …

مدیران بی توجه می گویند:
نه اصلا این طور نیست! چرا اینجوری فکر می کنی؟ واقعیت اینه که…

ماهر نبودن مدیر در گوش کردن، نه تنها فرصت گوینده خوب و نکته سنج را از او می گیرد، بلکه به مدیری بی توجه نیز تبدیل می شود. مدیران بی توجه فقط می خواهند گوینده باشند و ارزشی برای حرف های دیگران قائل نیستند. آن ها از تک تک جملات کارمندان خرده می گیرند بدون آنکه نکته های مثبت حرف هایشان را ببینند، تنها به مخالفت با حرف های کارمندان می پردازند. آنها علاقه زیادی دارند که اطلاعاتشان را به رخ بشکند و داناتر از دیگران جلوه کنند. حرف های این مدیران پر است از اطلاعات اضافی و بی ربط به بحث، که تنها برای ارضای احساس خودبرتربینی شان به گوش های مخاطب تزریق می شود.

وردپرس توسط بیگ تم