وردپرس

.بلاگ نوشته ها

هشت گام برای یک هدفگزاری عالی

هشت گام برای یک هدفگزاری عالی
دیدگاه‌ها برای هشت گام برای یک هدفگزاری عالی بسته هستند

👣 گام اول :تجسم خود در افق چند ساله
لازمه : تجسم خلاق ،تفکر ،و پرسش های هوشمندانه ا زخود است.

👣 گام دوم :انتخاب از بین آرزو ها .
یکی از اهداف را انتخاب کنید و تست زیر را روی آن انجام دهید.
1.تست نیازمندی
2.تست توانمندی
3.تست علاقه مندی
بعد از انجام این سه تست اهدافی را انتخاب کنید که هم ضروری اند ،هم به آنها علاقه مندیم و هم در آنها توانمندیم .

👣گام سوم:هوشمند سازی
اهداف باید هوشمند باشند و 5 قابلیت داشته باشند:
1. مشخص باشند.
2.قابل اندازه گیری باشند.
3.دست یافتنی باشند.
4.منطقی باشند.
5.زمان دار باشند.

👣گام چهارم:تحلیل هم افزایی اهداف :
یعنی زمانی که چندین هدف داریم اهداف تقویت کننده هم باشند .

👣گام پنجم :تحلیل جامعیت اهداف :
علاوه بر هوشمند بودن و هم افزا بودن اهداف باید جامع باشند .بر فرض مثال با معیارهای خدا ،خانواده ، جامعه در تضاد نباشند یا به ضرر کسی نباشند.

👣گام ششم:تحلیل امکان پذیری اهداف:
ممکن است بگویید که ما که در هوشمندسازی اهداف، یک بار امکان پذیری هدف را سنجیدیم، دوباره چرا؟
جواب این است که تک تک اهداف ممکن است امکان پذیر باشد اما وقتی کنار هم قرار می گیرند، تحقق همه آن ها در آن محدوده زمانی که در نظر گرفته ایم امکان پذیر نباشد.
پس باید مجموعه اهداف را تحلیلی دوباره بکنیم و در صورت سنگین بودن اهداف، کمی از سختی و سنگینی اش بکاهیم.

👣گام هفتم :مکتوب کردن اهداف :
فواید مکتوب کردن :
1.اهدافتان را در مکان های مختلف  ودر جلوچشمتان نصب کنید تا هر روزیادآوری شوند.
2.امکان ارزیابی ،تحقق ، و رسیدن به اهداف در فواصل زمانی متعدد
3.امکان ارزیابی در سال های آینده و بررسی موفقیت ها و عدم موفقیت ها و درس گرفتن از گذشته.

👣گام هشتم: اعلان اهداف

مکتوب کردن اهداف یکی از روش های ایجاد تعهد درونی است.
اما اعلان اهداف یکی از روش های ایجاد تعهد بیرونی است.
می توانید اهداف خود را زیر شیشه میز کارتان که همه می بینند قرار دهید.
قاب بگیرید و روی دیوار نصب کنید.
آن را در یک جلسه خانوادگی بیان کنید.
آن را با بهترین دوستتان در میان بگذارید.
آن را در وبسایت یا وبلاگتان منتشر کنید .

وردپرس توسط بیگ تم