MBA-ام بی ای
جذب مشتری و شناخت روش های آن
۱۳۹۴/۰۹/۲۳

فرمت جدید پروپوزال :

فرم پیشنهاده ی پایان نامه جدید۱۱

 

شیوه نامه تهیه و تدوین پایان نامه کارشناسی ارشد:

شیوه نامه پایان نامه

 

مراحل اداری دفاع از پایان نامه:

مراحل اداری دفاع

دیدگاه ها بسته شده است