وردپرس

.بلاگ نوشته ها

۱۵ نکته در مدیریت

۱۵  نکته در مدیریت
دیدگاه‌ها برای ۱۵ نکته در مدیریت بسته هستند

1- با قدرداني به موقع از كارمندان، انرژي كاري آنان را افزايش دهيد و حُسن خلاقيت را در آنان تقويت كنيد.
2- موقع حرف زدن با اعتماد به نفس به چشمان افراد نگاه كنيد و هميشه متبسم باشيد.
3- هرگز براي پيشبرد اهداف كاري خود، ديگران را با وعده هاي بي اساس فريب ندهيد.
4- سعي كنيد اسامي كارمندان را به خاطر بسپاريد و در حين صحبت كردن با آنان، نامشان را به زبان بياوريد.
5- همواره به خاطر داشته باشيد به كار بردن الفاظ مؤدبانه از اقتدار شما نمي كاهد.
6- اشتباهات زيردستان را بيش از حد لازم به آنها گوشزد نكنيد.
7- امين و رازدار افراد باشيد.
8- روي اشتباهات خود پافشاري نكنيد و بي تعصب خطاهاي خود را بپذيريد.
9- با عبارات كنايه آميز و نيش دار به ديگران درس عبرت ندهيد.
10- با آرامش و خونسردي به حرف هاي ديگران گوش كنيد و براي صرفه جويي در زمان مرتباً حرف آنان را قطع نكنيد.
11- روش محاسبات مالي را تا حدي ياد بگيريد تا قادر به تجزيه و تحليل گزارشات مالي سازمان باشيد.
12- در جلسات دائماً به ساعت خود نگاه نكنيد.
13- به نحوه پوشش و ظاهر خود توجه كنيد.
14- تا صحت و سقم مسئله اي روشن نشده، كسي را مؤاخذه نكنيد.
15- معاشرين چاپلوس خود را جدي نگيريد.

وردپرس توسط بیگ تم