۱۳۹۴/۰۹/۲۳
MBA-ام بی ای

جذب مشتری و شناخت روش های آن

جذب مشتری و شناخت روش های آن یکی از ارکان بازاریابی است.از این رو در این مجال پنجاه روش جذب مشتری بر گرفته از کتاب پاول.ر.تیم […]