۱۳۹۴/۰۹/۲۳

مدیر خوب، بد، عالی

✅ یک مدیر خوب دلیل سخنانش را برای کارمندان شرح می‌دهد و اگر این دلیل قانع کننده نباشد، آنها را وادار به اجرای سلیقه شخصی خود […]
۱۳۹۴/۰۹/۲۳

تجارت یک جنگ بدون خونریزی است

همیشه 5 عامل مهم و حیاتی وجود دارد که در جنگ ها برای کسب پیروزی ضروری هستند: 1-کسی جنگ را می برد که بداند چه موقع […]
۱۳۹۴/۰۹/۲۳

جلسه موشها

تعدادي موش در يك مزرعه زندگي مي كردند. موشها روزگار خوشي نداشتند چرا كه گربه اي در مزرعه بود كه آنها را شكار مي كرد. موشها […]