۱۳۹۴/۰۹/۲۸
در سمفونی کسب‌ و کار تکنوازی نکنید

در سمفونی کسب‌ و کار تکنوازی نکنید

کسب‌ و کارهای خدماتی تنها توسط یک فرد انجام نمی‌شوند و به‌طور معمول برای انجام آنها به یک تیم کامل احتیاج است. همان‌طور که “هلفورد‌ای لوکاک” […]