۱۳۹۴/۰۹/۲۸
MBA-ام بی ای-هوشمندی استراتژیک نیاز کسب و‌کار امروز

هوشمندی استراتژیک نیاز کسب و‌کار امروز

مدل‌های کسب‌و‌کار را مدام معماری کنید گاهی و در مقاطعی از زمان قبل از آنکه شما به یک استراتژی نیاز داشته باشید به طراحی جدیدی از […]